Etusivu - Hammaslääkäriliitto

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. - Finlands Tandläkarförbund rf.

Suomen Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ammattijärjestö, johon kuuluu 98 % Suomessa toimivista hammaslääkäreistä. Kaikkiaan Hammaslääkäriliitolla on noin 6400 jäsentä. Vuonna 1924 perustettu Hammaslääkäriliitto kuuluu keskusjärjestö Akavaan.

Hammaslääkäriliitto liittää maamme hammaslääkärit ja hammaslääketieteen opiskelijat yhteen arvokkaan hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi sekä yhteiskunnallisten ja ammatillisten etujen valvomiseksi. Hammaslääkäriliitto myös edistää suun ja hammassairauksien hoitoa maassamme sekä tukee suun terveydenhoitotyötä. Hammaslääkäriliiton tavoitteena on hyvä suun terveydenhuolto ja laadukkaiden palvelujen saatavuus maan kaikissa osissa. Lisätietoja Liiton keskeisistä tavoitteista

Hammaslääkäreistä noin puolet työskentelee terveyskeskuksissa ja sairaaloissa ja puolet yksityishammaslääkäreinä. Yksityishammaslääkärit voivat työskennellä itsenäisinä yrittäjinä tai työsuhteessa. Lisäksi hammaslääkäreitä työskentelee muun muassa yliopistoissa, Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiössä ja puolustusvoimissa. Lisätietoja hammaslääkärikunnasta tilastoissa.

Hammaslääkäriliitto valvoo jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja. Liitto toimii yhdyssiteenä eri tehtävissä työskentelevien hammaslääkäreiden välillä ja pyrkii vahvistamaan ammattikunnan yhteenkuuluvuutta. Hammaslääkäriliitto vaalii hammaslääkärien eettisiä arvoja ja edistää keskustelua alan eettisistä kysymyksistä. Liiton valtuusto on hyväksynyt hammaslääkärien eettisen ohjeiston. Hammaslääkäriliitto julkaisee hammaslääkärien ammattijulkaisua, Suomen Hammaslääkärilehteä.

Liiton toimielimet ovat jäsenten kolmivuotiskaudeksi valitsema valtuusto, hallitus sekä hallituksen alaisuudessa toimivat valiokunnat. Paikallistason järjestötoiminnassa ja edunvalvonnassa tärkeässä roolissa ovat Liiton 26 paikallisosastoa sekä terveyskeskuksissa toimivat luottamusmiehet. Liiton toimistossa jäsenistöä palvelee 20 henkilöä (joista osa osa-aikaisia).

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005