Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininta

Hammaslääkäriliitto myöntää tunnustuksen johtamis- ja esimiestyössä ansioituneelle hammaslääkärille joka toinen vuosi. Kunniamaininta myönnetään seuraavan kerran vuonna 2018.

Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininnan tavoitteena on nostaa esille hyvän esimiestyön merkitystä ja hammaslääkäriesimiesten tekemää tärkeää työtä.

Ohjeet ehdotuksen tekemiseen

 • Hammaslääkäriliiton myöntämä kunniamaininta on tarkoitettu kaikille johtamis- ja esimiestyötä tekeville hammaslääkäreille.
 • Kunniamainintaa voi ehdottaa eri sektoreilla, erikokoisissa organisaatioissa ja erilaisissa johtaja-esimiesrooleissa työskentelevälle esimiehelle.
 • Ehdotuksia voivat tehdä yksittäiset hammaslääkärit tai laajempi joukko työntekijöitä, joiden esimiehenä kyseinen hammaslääkäri työskentelee.
 • Ehdotukset tehdään vapaamuotoisella hakemuksella.
 • Ehdotuksessa tulee kertoa konkreettisin esimerkein, miten hyvä johtaminen ja esimiestyö näkyvät ehdokkaan toiminnassa ja työpaikan arjessa.

Ehdokkaasta on mainittava:

 • ehdokkaan nimi
 • titteli ja työpaikka
 • ehdottajan nimi / ehdottajien nimet
 • yhteystiedot
 • tehtävä ko. organisaatiossa

Haku on seuraavan kerran syksyllä 2018.

Hyvän hammaslääkäriesimiehen piirteitä:

 • On kannustava, innostava ja motivoiva esimies.
 • On luotettava, avoin ja oikeudenmukainen alaisiaan kohtaan.
 • Pitää huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.
 • Tukee toiminnallaan yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirin rakentamista ja ylläpitämistä.
 • Ymmärtää kliinisen autonomian merkityksen ja antaa tilaa sen toteuttamiselle.
 • Suunnittelee, kehittää ja johtaa tuloksellisesti vastuu- alueensa toimintaa ja taloutta myös muutostilanteissa. Kehittää toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa.
 • Toimii suun terveydenhuollon aseman vahvistamiseksi omassa organisaatiossaan ja pitää esillä suun terveyden- huollon merkitystä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
 • Osaa tehdä päätöksiä ja tarttuu jämäkästi asioihin.
 • Pitää organisaation perustehtävän ja potilaan hyvän hoidon toiminnan keskiössä.
 • Huomioi palautteen ja kehittää aktiivisesti johtamis- ja esimiestaitojaan.

 

 

Kunniamaininta Rauni Inkiselle

Hammaslääkäriliitto myönsi Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininnan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin apulaisylihammaslääkäri, HLL Rauni Inkiselle. Huomionosoitus julkistettiin Hammaslääkäripäivien 2016 avajaisissa. Hammaslääkäriliitto haluaa kunniamaininnalla nostaa esille hyvän esimiestyön merkitystä ja hammaslääkäriesimiesten tekemää tärkeää työtä.

Inkinen toimii 11 hammaslääkärin esimiehenä kuuden kunnan alueella sijaitsevissa toimipisteissä. Yhteensä toimipisteissä työskentelee 33 suun terveydenhuollon ammattilaista. Ehdotuksen tekijöinä olivat Inkisen alaiset ja laaja joukko muuta henkilöstöä.

Valintaperusteluissa todettiin, että Inkinen on työskennellyt hammaslääkäriesimiehenä sitoutuneesti alueella, jossa on pitkään kärsitty hammaslääkäri- ja suuhygienistipulasta. Johtaja- ja esimiesroolin menestyksellinen hoitaminen useissa toimipaikoissa pitkien etäisyyksien alueella, on haastavaa, ja Inkinen on onnistunut tässä tehtävässä hyvin. Ehdotuksen tekijät toivat esille, että he arvostavat merkittävästi hänen työtään hammashoidon, henkilöstön ja organisaation hyväksi.

Custom addthis block