Sähköinen resepti ja Kanta-palvelujen käyttöönotto

Kansallisen terveysarkiston (Kanta) palveluita ovat sähköinen lääkemääräys ja siihen liittyvä Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto, Tiedonhallintapalvelu sekä Omakanta, jossa potilas voi tarkistaa tietonsa.

Sähköinen lääkemääräys tuli pakolliseksi koko terveydenhuollossa 1.1.2017. Myös yksittäisten lääkärien ja hammaslääkärien ja pienten asemien (alle 5 000 reseptiä vuodessa) on siirryttävä sähköiseen lääkemääräykseen.

Jatkossa paperi- ja puhelinreseptiä voi käyttää vain häiriö- ja poikkeustilanteissa. Pro auctore -reseptit tehdään kuitenkin jatkossakin paperisina.

1.1.2017 oli myös potilastiedon arkistoon siirtymisen virallinen määräaika.

Lue lisää Kanta-palvelujen käyttöönotosta jäsensivuilta (kirjautuminen jäsentunnuksilla).

Jäsensivuilta löydät myös ohjelmistotoimittajien tiedot potilastietojärjestelmien Kanta-valmiudesta sekä sähköisestä reseptistä.

Custom addthis block