Vuoden Laadunedistäjä -kunniamaininta

Hammaslääkäriliitto myöntää Vuoden Laadunedistäjä -kunniamaininnan henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan edistää hyvää laatua potilasturvallisuutta ja/tai eettistä ajattelua suun terveydenhuollossa sekä esimerkillään kannustaa näihin myös muita alalla toimivia. Toiminta voi olla pitempiaikaista tai yksittäinen teko.

Vuoden 2015 Laadunedistäjä kehittää työkaluja potilasturvallisuuden tueksi

Vuoden 2015 Laadunedistäjä EHL Nora Hiivala on selvittänyt väitöskirjassaan suun terveydenhuollon potilaille sattuneita riskitilanteita ja vaaratapahtumia, niiden taustasyitä sekä vaaratapahtumien ehkäisykeinoja. Lisäksi tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka hyvin potilaat tunnistavat erilaisia hoidon riskitilanteita. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty.

Hiivala on myös koonnut Suun terveydenhuollon potilasturvallisuuden tarkistuslistan yhteistyössä Hammaslääkäriliiton kanssa. Työkalun avulla vastaanotot voivat edistää potilasturvallisuutta.

Lue lisää 

Vuoden Laadunedistäjä -kunniamaininnan tavoitteena on:

  • edistää laadunhallintaa hammaslääkärivastaanotolla
  • toimia esimerkkinä ja kannustaa laadunhallintatyöhön

Ensimmäinen kunniamaininta myönnettiin vuonna 2003. Aluksi se jaettiin vuosittain, nyt joka toinen vuosi. Ehdotuksia voivat tehdä liiton jäsenten lisäksi myös muut. Kirjalliset ehdotukset perusteluineen tulee toimittaa ko. vuonna 15.9. mennessä Hammaslääkäriliiton eettiselle valiokunnalle osoitteeseen outi.hautamaki@hammaslaakariliitto.fi. Kunniamaininnan saaja julkistetaan Hammaslääkäripäivillä.

Kunniamainintoja on myönnetty esimerkiksi näistä ansioista:

  • pitkäjänteinen suun terveydenhuollon laadunhallintaprojekti
  • hammaslääkärien kouluttaminen laadunhallintaan
  • laadunhallinnan työkalujen kehittäminen
  • kliinisen hammashoidon parantaminen teknisiä apuvälineitä kehittämällä
  • laatutyö tietyn suun terveydenhuollon osa-alueen kehittämiseksi
Vuoden Laadunedistäjä -kunniamaininnat

2003 Ulla-Maija Saarni

2004 Kari Ulvio

2005 Anne Komulainen

2006 Taina Remes-Lyly

2007 Seija Hiekkanen

2008 Marjo Väkiparta

2009 Kirsti Hurmerinta ja HUSUKE:n moniammattillinen asiantuntijatiimi

2011 Eija Könönen

2013 Tuija Palin-Palokas

2015 Nora Hiivala

2017 Pekka Kangasniemi

Custom addthis block