Täydennyskoulutus

Tutkimuspohjaisen tiedon uusiutuminen ja hoitomenetelmien kehittyminen edellyttävät jatkuvaa tiedon ajantasalla pitämistä ja elinikäistä oppimista. Näin varmistetaan korkeatasoinen ja turvallinen hammaslääketieteellinen hoito. Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan hammaslääkärin tulee täydennyskouluttautua vähintään 8–9 päivää vuodessa.

Suunnitelmallisesti osaamista kehittämään

Osaamisen kehittämistä ovat työpaikan sisäisten tai ulkoisten koulutuspäivien lisäksi esimerkiksi ammattikirjallisuuteen perehtyminen, konsultaatiot, nuoremman kollegan opettaminen ja meetingit. Pelkkä täydennyskoulutuspäivien määrä ei siis kuvaa koulutuksen riittävyyttä.

Täydennyskoulutuksessa on kysymys myös asenteista. Tärkeää on tunnistaa omat kehittämistä vaativat asiat ja suunnitelmallisesti vahvistaa osaamista näillä alueilla – pyrkiä parempaan, vaikka se vaatisi omalta mukavuusalueelta poistumista.

Eri hammaslääketieteen osa-alueista vain säteilysuojelun osalta on Suomessa laissa säädetty täydennyskoulutuksen vähimmäismäärä.

Hammaslääkäriliitto, Apollonia ja Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys ovat laatineet uuden suosituksen hammaslääkärin osaamisen suunnitelmalliseksi kehittämiseksi.

Suosituksen tavoite on ohjausvaikutus: täydennyskoulutusvelvoitteen ja täydennyskoulutuksen merkityksen korostaminen ammattitaidon ylläpitämisessä paitsi kollegoille, myös työnantajille, joiden tulee luoda edellytykset koulutukseen osallistumiselle. Osaamistaan kehittävää hammaslääkäriä tulee kannustaa. Panostus suunnitelmalliseen koulutukseen ja siten osaaviin työntekijöihin paitsi kannattaa taloudellisesti, tukee myös työssä jaksamista, mikä on erittäin tärkeä näkökulma tänä työympäristön muutosten aikana.

Hammaslääkärien täydennyskoulutusta järjestävät useat tahot, joista tärkein on Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia. Se järjestää kursseja ja koulutustapahtumia hammaslääketieteen kaikilta osa-alueilta.

Innostaako johtaminen? Hae uusia eväitä ELJ-koulutuksesta
 • Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien johtamiskoulutus (ELJ) tarjoaa työvälineitä keskijohdolle.
 • Koulutus on tarkoitettu esimies- ja johtamistehtävissä työskenteleville tai tehtäviin suuntaaville, joilla ei ole varsinaista johtamiskoulutusta.
 • Hakijoilta edellytetään Lääkäriliiton tai Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä ja sitoutumista ohjelmaan.
 • Seuraava ELJ-kurssi: 28.3.2017–21.2.2018. (Haku päättyi 23.1.17.) Koulutukseen haetaan Lääkäriliiton sivuilla olevalla lomakkeella.
 • Uusi ryhmä aloittaa joka vuosi keväisin ja syksyisin. Ryhmään valitaan 30 opiskelijaa.
 • Koulutukseen kuuluu 10 lähiopetuspäivää ja verkko-oppimisympäristö sekä muutosjohtamiseen liittyvä kehittämistehtävä.
 • Ryhmässä perehdytään mm. esimiestyön haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.
 • Kurssin osa-alueita ovat: lääkärijohtajana Suomen terveyspalvelujärjestelmässä, johtajuus terveydenhuollossa, johtamisen prosesseja ja työvälineitä, talous ja johtaminen sekä johtajana kehittyminen ja kehittäminen.
 • Koulutuksen hinta on  4000 €.
 • Koulutuksen järjestää Lääkäriliitto yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Ohjelma on suunniteltu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.
 • Koulutus vastaa opetusministeriön sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän (2004:30) määrittelemää keskijohdon koulutusta.

Lisätietoja ja hakulomake: Lääkäriliiton sivuilla

Custom addthis block