Tehdään kuntavaaleista terveysvaalit

Hammaslääkäriliitto on mukana järjestöjen yhteisrintamassa nostamassa terveyttä ja hyvinvointia kevään kuntavaalien keskiöön. Etsimme terveysehdokkaita, kannustamme heitä terveyslupauksiin ja muistutamme, että terveyden edistäminen on myös taloudellisesti järkevää. Hyvä terveys ja suunterveys tuovat kuntalaisille säästöjä. Paikallistoimijat ja jäsenet ovat kunnissa avainasemassa ehdokkaiden tavoittamisessa. Liitto myös tukee kuntavaaleissa ehdokkaina olevia jäseniään.

Yhteisen terveysehdokas-kampanjoinnin takana on Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -terveystalkoot. Sydänliitto kutsui mukaan myös Hammaslääkäriliiton, Lääkäriliiton, SuPerin, Stal:in ja Tehyn.

Terveys ja hyvinvointi ovat kuntavaalien keskeisiä teemoja. Haluamme näyttää ehdokkaille konkreettisin esimerkein, että panostamalla terveyden edistämiseen kunnat voivat säästää rahaa. Innostamme ehdokkaita myös sitoutumaan terveysehdokkaiksi ja tekemään omia terveyslupauksia.

Hammaslääkäriliitto kannustaa paikallistoimijoita ja kaikkia hammaslääkäreitä mukaan vaikuttamaan esimerkiksi järjestämällä olohuone-vaalitenttejä, pitämällä terveysasioita esillä sekä muistuttamaan ehdokkaita suunterveyden merkityksestä.

Jäsenet ja paikallistoiminta mukaan vaikuttamaan

Terveysvaalikampanjointi perustuu paikallistoimijoiden helppoon, mutta aktiiviseen osallistumiseen. Mukana olevien järjestöjen jäsenille tarjotaan valmiita vaikuttamisen välineitä, kuten setelinippu-esitteitä sekä ohjeet ja materiaalit olohuonetentteihin.

Ehdokkaille ja äänestäjille on koottu Terveysehdokas.fi-sivusto, josta äänestäjä voi etsiä oman kotikuntansa terveysmyönteisimmät ehdokkaat. Sivustolla on vaalikone, jossa ehdokkaat kertovat, mitä terveyttä edistäviä tekoja haluavat valtuutettuina edistää. Lupaukset vaihtelevat konkreettisista investointipäätöksistä oman elämän terveystekoihin.

Järjestöt ovat keränneet laskelmaesimerkkejä, jotka osoittavat että terveyteen investoimalla kunnat voivat parantaa suomalaisten terveyttä ja samalla vähentää menoja.

Kaikki esimerkit on koottu Yksi elämä -hankkeen sivuille: www.yksielama.fi/paattajille ja Terveysehdokas-sivuille: www.terveysehdokas.fi. Hammaslääkäriliiton esimerkki ”Vähemmän paikattavia hampaita” löytyy näiden sivujen lisäksi tältä sivulta. 

Miten liiton paikalisosastot ja jokainen hammaslääkäri voi osallistua?

 1. Käy tekemässä terveysehdokas-sivuilla vaalikone ja löydä oma terveysehdokkaasi. Kannusta myös kollegoita vaalikoneen tekemiseen. www.terveysehdokas.fi
 2. Ole yhteydessä kotikuntasi kuntavaaliehdokkaisiin tai käy tapaamassa heitä vaalitilaisuuksissa. Ota puheeksi, miten suunterveyden edistämisellä säästetään rahaa. Katso vinkit tämän jutun kohdasta ”Liiton suunterveysteesit”. Voit myös jakaa setelinippu-esitteitä, joissa on kerrottu esimerkkejä siitä, miten terveyden edistäminen säästää Setelinippujen tilaus liiton toimistosta Ira Peurakoskelta: ira.peurakoski@hammaslaakariliitto.fi  
 3. Paikallisosasto tai kuka tahansa yksittäinen hammaslääkäri voi järjestää olohuonetentin kotikunnassaan. Olohuonetentti on helppo ja hausta tapa järjestää terveysteemainen vaalitentti, joka on yhdistelmä hauskaa peliä ja perinteistä vaalipaneelia. Ideana on kutsua 3–5 teitä kiinnostavaa ehdokasta eri puolueista tentattavaksi ja testata, ketkä ovat parhaita terveysehdokkaita. Tentin voi järjestää omassa olohuoneessa tai esim. kerhohuoneella. Setelinippuesite on peliväline, jolla tentataan ehdokkailta, mitkä terveysinvestoinnit säästävät eniten rahaa. Ohjeet ja materiaalit olohuonetentin järjestämiseen: www.yksielama.fi/olohuonetentti. Voit myös ottaa yhteyttä paikallisosaston puheenjohtajaan ja kysyä lisää.
 4. Seuraa liiton viestintää, tykkää ja jaa some-kanavien (Facebook ja Twitter) päivityksiä. Muistathan myös jakaa tunnelmia olohuontentistäsi esim. Facebookissa. #olohuonetentti #terveysehdokas #terveystalkoot #kuntavaalit
 5. Lähde mukaan ehdokkaan tukiryhmään ja tekemään vaalityötä oman terveysehdokkaasi puolesta.

Liitto tukee kuntavaaleissa ehdokkaina olevia jäseniä

Maksutonta mainostilaa Hammaslääkärilehdessä

 • Hammaslääkärilehti tarjoaa kunnallisvaaleissa ehdokkaina oleville liiton jäsenille vaalimainontaan maksutonta palstatilaa 31.3. ilmestyvässä numerossaan 5/17.
 • Ilmoituksen koko: 1/4 lehden sivua (8,5 x 12 cm).
 • Ilmoitukseen tulevat tiedot: ehdokkaan nimi, kuva, puolue, kunta ja vapaamuotoinen esittely. Tekstiä mahtuu noin 700 kirjoitusmerkkiä, kuva digitaalisena. Lehti varaa oikeuden muokata ilmoitustekstiä.
 • Lähetä tietosi Hammaslääkärilehden toimitukseen 14.3. mennessä: juha.korhonen@hammaslaakariliitto.fi

Postiosoitteita

 • Hammaslääkäriliitto antaa oman kunnan jäsenten postiosoitteet maksutta ehdokkaana oleville jäsenilleen.
 • Lisäksi Hammaslääkäriliitto, Lääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto ovat sopineet, että järjestöjen ehdokkaina olevat jäsenet voivat saada myös toisten järjestöjen jäsenten postiosoitteet kotikuntansa osalta.
 • Luovutettavat osoitteet ovat maapostiosoitteita, sähköpostiosoitteita ei anneta.
 • Osoitetilaukset ja lisätiedot: toimisto@hammaslaakariliitto.fi tai puh. Seija Kokora 09 6220 2548.
Hammaslääkäriliiton suunterveys-teesit
 • Kuntapäättäjät ja asukkaat ymmärtävät suunterveyden merkityksen.
 • Suunterveys on osa kunnan terveydenedistämistyötä.
 • Kunnan päätöksenteossa huomioidaan terveys- ja suunterveysnäkökulma.
 • Joukkoruokailu (esim. päiväkoti-, koulu- ja vanhusten hoito) on terveellistä myös suulle.
 • Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen on mukana kaikissa kunnan toimissa.  
 • Tavoitteena terveelliset elinympäristöt (esim. karkki- ja limsavapaat koulut ja päiväkodit).  
Vähemmän paikattavia hampaita

CASE: Hampaiden terveys

Paikkaushoitoa vaativien kariesvaurioiden määrää voitaisiin koululaisilla vähentää lähes 45 % yksinkertaisin ehkäisevin toimenpitein ja antamalla yksilöllistä terveysneuvontaa.

Kun paikkausta vaativia reikiä tulee vähemmän, säästyy paikkaushoidosta noin 30 % ja hammashoidon kokonaiskustannuksista noin 15 %. Kokonaiskustannuksissa keskimääräinen säästö koululaista kohti on noin 55 euroa (355 eurosta 300 euroon).

Reikiintymistä voi parhaiten ehkäistä harjaamalla hampaat kahdesti päivässä fluorihammastahnalla, puhdistamalla hammasvälit päivittäin sekä säännöllisellä ateriarytmillä, välttämällä napostelua ja valitsemalla janojuomaksi vettä. Jos alkavat kariesvauriot huomataan ajoissa, reikiintymisen voi vielä pysäyttää.

Reikiintymisalttius on yksilöllistä. Siihen vaikuttavat esimerkiksi hampaiden pintoja peittävän biofilmin ja syljen ominaisuudet, vastustuskyky sekä suuhygienia- ja ruokatottumukset.

Lähteet ja taustatiedot

Custom addthis block