Sote- ja maakuntauudistus

Olemme koonneet tietoa sote- ja maakuntauudistuksesta tiedossa olevien poliittisten linjausten pohjalta. Päivitämme sivuille tarkempaa tietoa uudistuksen vaikutuksista suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkärien työhön eri sektoreilla sote-valmistelun edetessä.

Mikä sote- ja maakuntauudistus?

Sote- ja maakuntauudistus on historiallisen suuri muutos. Sosiaali‐ ja terveyspalvelujen järjestäminen sekä useita valtion aluehallinnon tehtäviä siirtyy uusille ja vielä perustamattomille maakunnille. Myös palveluiden rahoitukseen ja tuottamiseen tulee muutoksia. Potilaan valinnanmahdollisuudet lisääntyvät.

Uudistuksen valmistelu on kesken. Uudistus tulee voimaan, jos eduskunta hyväksyy valmistelussa olevan kymmenistä laeista koostuvan lakipaketin. Kuitenkin vasta tulevat vuodet näyttävät, millaiseksi uudistus muokkaa sote-palveluja.

Perustettaville maakunnille ollaan antamassa rajoitettua päätösvaltaa mm. palveluiden sisällön ja palveluntuottajille määriteltävien kriteerien osalta. Maakunnan omilla ratkaisuilla tulee olemaan vaikutusta myös suun terveydenhuollon kokonaisuuteen: palvelujen tuotantoon, hammaslääkärityön kysyntään ja väestön mahdollisuuksiin saada suun terveydenhuollon palveluja.

Uudistuksen valmistelutyö on käynnissä kaikilla alueilla eli tulevissa maakunnissa. Uudistuksen myötä noin 215 000 terveys- ja sosiaalialan ammattilaista siirtyy kuntien ja kuntayhtymien palveluksesta maakuntien palvelukseen.

Uusi valinnanvapauslain luonnos

Uusi luonnos sote-uudistukeen liittyvästä valinnanvapauslaista valmistui syksyllä ja lausuntoaika päättyi joulukuussa 2017.

Lue Hammaslääkäriliiton lausunto valinnanvapauslaista 13.12.2017.

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle helmi-maaliskuussa 2018. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy maakunnille.  

Suunhoidon yksiköt mukaan vuonna 2022

Asiakkaan mahdollisuus valita sosiaali- ja terveyspalvelujaan laajenisi lakiluonnoksen mukaan vaiheittain vuosina 2020–2022. Asiakas voisi valita nykyistä laajemmin julkisen tai yksityisen palveluntuottajan laissa säädetyissä palveluissa ja palvelujen hinta olisi sama.

Suunhoidon yksiköt tulisivat mukaan valinnanvapauteen vuoden 2022 alusta eli vuosi muuta terveydenhuoltoa myöhemmin.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteista:

STM 3.11.17: Uusi valinnanvapauslain luonnos lausuntokierrokselle

STM 19.10.17: Valinnanvapauslain luonnos on valmis

STM 14.7.17: Virkamiesryhmä alkaa valmistella uutta valinnanvapauslakia

STM 5.7.17: Sote- ja maakuntauudistus voimaan 1.1.2020, maakuntavaalit lokakuussa 2018

Liitto jatkaa sote-vaikuttamista

Hammaslääkäriliitto tuo sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun hammaslääkärien ja suun terveydenhuollon näkökulman. Liiton vaikuttamistyö jatkuu aktiivisena myös syksyllä 2017.

Oleme painottaneet mm. riittävän rahoituksen merkitystä suun terveydenhuollon valinnanvapauden toteuttamiselle, ja että sekä hammaslääkäriomisteisten pienten vastaanottojen että nykyisen julkisen palvelutuotannon tulee säilyä vahvoina toimijoina.

Positiivisena asiana pidämme myös valmistelun kireään aikatauluun nyt saatua aikalisää sekä sitä, että uudistuksesta on käynnistetty suun terveydenhuollon kokeiluja. Myös liiton kritisoima pakkoyhtiöittäminen on perustuslakivaliokunnan lausunnon ansiosta uudelleen valmisteltavana.

Seuraa liiton Suu & sote -tunnusta

Sote-uudistus merkitsee muutoksia lähes kaikkien hammaslääkärien työhön, tavalla tai toisella.

Liitto tukee jäseniä muutoksessa tuottamalla ajantasaista tietoa uudistuksen vaikutuksista suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkärien työhön sekä tarjoamalla jäsenneuvontaa ja -koulutusta.

Liiton Suu & sote -tunnusta seuraamalla löydät sote-uudistuksesta kertovat sisällöt helposti eri viestintäkanavistamme, kuten Hammaslääkärilehdestä, liiton sivuilta, uutiskirjeestä tai Facebookista.

Hammaslääkäriliiton sote-linjauksia

Hammaslääkäriliitto korostaa, että suun terveydenhuollon palvelut on sote-uudistuksessa kytkettävä entistä tiiviimmin osaksi muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Liitto pitää tärkeänä järjestämis- ja tuottamisvastuun erottamista sekä julkisen ja yksityisen sektorin täysimääräistä hyödyntämistä suun terveydenhuollon palveluissa. Tärkeää on myös rakenteiden ja rahoituksen avulla tukea potilaan valinnanvapautta. Uuden mallin tulee mahdollistaa myös pienien yksityisvastaanottojen osallistuminen palvelujen tuotantoon.  

Suunterveyden ja yleisterveyden näkökulmasta on tärkeää pitää koko väestö säännöllisen suun terveydenhoidon piirissä sekä suitsia kasvavia terveyseroja.

Tavoitteitamme:

  • Suun terveydenhuollon palvelut säilyvät osana lakisääteisiä sote-palveluja.
  • Palvelut ovat käyttäjälle kohtuuhintaisia.
  • Suun terveydenhuollon resurssien suhteellinen osuus säilyy vähintään nykytasolla.
  • Väestö ja päättäjät ymmärtävät suunterveyden merkityksen.
  • Suun terveydenhuollon palvelut on integroitu kiinteäksi osaksi muuta sote-kokonaisuutta.
  • Uudessa sote-järjestelmässä julkisen tuen piiriissä on mahdollisimman paljon toimijoita ja näin kansalaisille valinnanvapautta ja hyvin toimivat ja kohtuuhintaiset palvelut kaikkialla maassa.
  • Myös pienillä vastaanotoilla on mahdollisuus tarjota palveluita.
  • Alalla on riittävästi erilaisia työpaikkoja.
  • Väestön suunterveys on hyvällä tasolla.
  • Suunterveydessä ei ole eroja sosiaaliluokkien välillä.
Hampaat eivät odota neljää vuotta -potilasinfo

Koska sote-uudistuksen sisällöstä ei ole vielä varmuutta, epätietoisuus on näkynyt myös hammaslääkärien vastaanotoilla. 

Osa potilaista on lykännyt tarpeellisia hoitoja eteenpäin luullen muutoksen tapahtuvan aivan pian, ja että hoito olisi tulossa jopa maksuttomaksi.

Aikuisten hoito ei ole maksutonta jatkossakaan, vaan potilas maksaa liiton arvion mukaan vähintään saman verran kuin nykyisestä terveyskeskushoidosta.

Liitto on tehnyt asiaa koskevan potilasinfon, jota vastaanotot voivat hyödyntää potilasneuvonnassaan. Materiaali on suomeksi ja ruotsiksi.

Voit tulostaa infon vastaanotolle tästä.

Custom addthis block