Suun kautta Soteen

Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun ongelmat vaikuttavat ruokailuun ja ravintoon, heikentävät kroonisten yleissairauksien hoitotasapainoa ja lisäävät esimerkiksi sydän- ja aivoinfarktin riskiä.

Yleisimmät hammas- ja suusairaudet ovat infektioista johtuvia kansantauteja. Joka toiselta suomalaiselta löytyy suusta jonkinasteinen – usein oireeton – krooninen tulehdus. 

On tärkeää käydä hammaslääkärillä säännöllisesti.
Keskeinen vastuu suunterveydestä on jokaisella itsellään. Parhaat tulokset saadaan hyvällä omahoidolla, terveellisillä ruokailutottumuksilla, tupakoimattomuudella sekä käymällä säännöllisesti hoidossa. Sopiva hoitoväli määräytyy yksilöllisesti. Hoidon tavoitteena on säilyttää suu terveenä ja toimintakykyisenä sekä minimoida toimenpiteiden määrä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on parantaa hoitoon pääsyä, kaventaa terveyseroja ja pienentää kestävyysvajetta. Tämä koskee myös suun terveydenhuoltoa.

Suun terveydenhuolto on tärkeä osa terveydenhuoltoa, ja sen tarpeet on otettava huomioon myös sote-uudistuksessa.

Custom addthis block