Potilas maksaa liikaa

Yksityisten palvelujen merkitys on suuri. Ne eivät vain täydennä julkisia palveluita, kuten muussa terveydenhuollossa. Yksityisvastaanotot ovat kuitenkin keskittyneet kaupunkeihin. Terveyskeskuksessa potilas maksaa hammashoidosta lakisääteisen asiakasmaksun, joka kattaa kolmasosan kustannuksista. Yksityisvastaanotolla potilas maksaa täyden hinnan, mutta saa Kela-korvauksen. Siellä hoidosta kolme neljäsosaa jää potilaan maksettavaksi.

Vuosittain hoidetaan noin miljoona aikuispotilasta terveyskeskuksissa ja yhtä monta yksityisvastaanotoilla.

Kela-korvauksilla on suun terveydenhuollossa suurempi merkitys kuin muussa terveydenhuollossa, sillä terveyskeskusten resursseja ei ole mitoitettu koko väestön hoitoon. Perushammashoidon Kela-korvaukset pitävät järjestelmän tasapainossa. Ilman niitä terveyskeskukset ruuhkautuisivat ja väestön eriarvoisuus kasvaisi. Hammashoidon Kela-korvauksia maksetaan paljon myös pienituloisille.

Kela-korvauksia pienennettiin vuoden 2015 alussa. Hallitus päätti säästää sairaanhoitokorvauksista 75 miljoonaa euroa, josta 33 miljoonaa euroa kohdennettiin hammashoitoon.

Suomessa kotitalouksien osuus terveydenhuollon menoista on kansainvälisesti korkea, mikä johtuu lähinnä lääkkeiden ja suunterveydenhuollon korkeista omavastuista.

Custom addthis block