Hoitamattomuus käy kalliiksi

Tuloksekas suun terveydenhuolto perustuu säännöllisiin tutkimuksiin. Kun tulehdukset havaitaan ajoissa, vältytään vakavilta infektioilta ja komplikaatioilta.

Hammaslääkäri tutkii ja hoitaa koko purentaelimistön: leukanivelet, puremalihakset, hampaat, kiinnityskudokset ja limakalvot. On osoitettu, että säännöllinen hoito samalla hammaslääkärillä tulee edullisimmaksi ja edistää suunterveyttä parhaiten. Hoitoon osallistuvat myös muut suun terveydenhuollon ammattilaiset.

Alkava kariesvaurio kannattaa pysäyttää ennen kuin se on edennyt reiäksi asti. Suunterveyden ammattihenkilön ja potilaan yhteistyönä toteutettavan hoidon kustannukset ovat pienet, ja hampaasta tulee täysin ehjän veroinen.

Pienen reiän paikkauksesta selviää muutamalla kympillä, mutta menetetyn hampaan korvaaminen voi maksaa tuhansia euroja. Kalleimmaksi hoitamattomuus käy, jos suun tulehduksesta lähtenyt bakteeri leviää verenkiertoon ja aiheuttaa infarktin tai horjuttaa muutoin yleisterveyttä.

Potilaan vastuulla on huolehtia säännöllisestä omahoidosta ja terveellisistä elämäntavoista. Suu sairastuu, jos omahoito on riittämätöntä ja ruokailu epäterveellisiä. Tupakointi ja yleissairaudet lisäävät myös riskiä. Hampaiden reikiintyminen eli karies sekä ien- ja kiinnityskudossairaudet ovat yleisimpiä suun sairauksia.

 

1. Terve hammas

Pinta on sileä, sillä siitä on bakteeripeite harjattu pois fluorihammastahnalla.

Terve ien 

on kiinteä, vaaleanpunainen ja kiinnittyy tiukasti hampaaseen. Hampaiden välit on puhdistettu omahoito-ohjeiden mukaan.

2. Pieni reikä

Reikiintyminen on bakteerien aiheuttama infektiosairaus. Hoidossa karieksen tuhoama hammaskudos poistetaan ja korvataan täyteaineilla. Hampaita paikataan yhä useammin myös kulumisen, kiilteen liukenemisen ja lohkeamisen vuoksi.

Ientulehdus

Ikenen ja hampaan reunaan on kertynyt bakteeripeitettä. Ien punoittaa, on arka ja vuotaa verta hampaita harjatessa. Omahoitoa on tehostettava.

3. Iso reikä

Mitä isompi reikä, sitä enemmän vaurioitunutta kudosta joudutaan poraamaan pois. Paikkaamiseen voi mennä useita hoitokäyntejä. Isosta reiästä bakteerit voivat levitä hampaan ytimeen ja sen verisuoniin.

Parodontiitti

Ikenet ovat tulehtuneet, syventyneissä ientaskuissa on hammaskiveä ja luukato hampaan ympärillä alkanut. Bakteeripeitteet ja hammaskivi täytyy poistaa ja mahdollinen tupakointi lopettaa. 

4. Hammasytimen tulehdus

Ytimeen levinnyt tulehdus vaatii juurihoitoa. Tulehtunut kudos poistetaan, ydinontelo puhdistetaan ja täytetään. Hammas paikataan tai kruunutetaan. Juurihoidettu hammas kuivuu ja murtuu herkemmin kuin elävä hammas.

Vaikea parodontiitti

Ikenenalaista hammaskiveä on paljon, luukato edennyt ja ientaskut ovat syviä. Hampaat liikkuvat, ja syntyy rakoja. Hengitys voi haista. Usein tarvitaan myös mikrobilääkitystä, leikkausta ja purennan kuntouttamista.

5. Hampaan poisto

Hammas poistetaan, kun sitä ei voi enää paikata tai juurihoitaa tai parodontiitti on edennyt pitkälle. Leikkausta voidaan tarvita, jos hammas on luun sisällä tai limakalvon alla. Hampaan puuttuminen vaikuttaa purentaan ja kuormittaa muita hampaita.

6. Hammasproteesi 

Puutokset voidaan korvata kiinteällä tai irrotettavalla proteesilla. Näitä ovat osa- ja kokoproteesit, kruunut, sillat ja implantit eli keinojuuret. Proteesit vaativat säännöllistä omahoitoa potilaalta. Reikiintyneet hampaat ja kiinnityskudossairaus on hoidettava ennen proteettista hoitoa. 

Lähde: Duodecim, Käypä hoito

Custom addthis block