Liittymislomake opiskelijajäsenestä varsinaiseksi jäseneksi

Tätä lomaketta käyttämällä opiskelijajäsen voi liittyä liiton varsinaiseksi jäseneksi.

Haluan liittyä Suomen Hammaslääkäriliiton varsinaiseksi jäseneksi ja noudattaa Liiton sääntöjä ja määräyksiä sekä kollegiaalisia ohjeita.

Jäsenyys alkaa, kun Hammaslääkäriliiton hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. Tämän jälkeen saat vahvistuskirjeen jäsenyydestä. Hallitus kokoontuu noin kuukauden välein. Saat jäsenmaksusta puoli vuotta vapautusta valmistumispäivästä lukien.

HENKILÖTIEDOT

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittämispäivä
Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamispaikka

TYÖPAIKKATIEDOT

(syventävän käytännön harjoittelun työpaikkaa ei tarvitse ilmoittaa)